Echivalare studii

TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU SOLICITAT ECHIVALAREA STUDIILOR, ÎN BAZA OME  3696/17.02.2023, CONFORM OMECTS 5553/ 2011 CU MODIFICĂRILE ULETRIOARE, SESIUNEA 2022-2023 - Actualizat 29.03.2023

TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU SOLICITAT ECHIVALAREA STUDIILOR ÎN BAZA OME 3696 din 2023 CF. OMECTS 5553 din 2011 SESIUNEA 2022-2023 - Actualizat 29.03.2023.pdf

TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU SOLICITAT ECHIVALAREA STUDIILOR, ÎN BAZA OME  3696/17.02.2023, CONFORM OMECTS 5553/ 2011 CU MODIFICĂRILE ULETRIOARE, SESIUNEA 2022-2023

TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU SOLICITAT ECHIVALAREA STUDIILOR ÎN BAZA OME 3696 DIN 17.02.2023 CONFORM OMECTS 5553 DIN 2011 SESIUNEA 2022-2023.pdf

Adresa M.E. nr. 441/ DGMRURS/03.03.2023 cu privire la Ordinul M.E. nr. 3696/2023  - Calendarul activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe bază de ECTS/SECT a învățământului de scurtă durată, realizat prin colegiu cu durata de 3 ani sau institut pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S nr. 5553/2011, sesiunea 2022-2023

Adresă ME nr. 441- privind OME 3696 din 17.02.2023 - CALENDAR ECHIVALARE pe baza ECTS-SECT.pdf

Publicație în Monitorul Oficial a Ordinului M.E. nr. 3696/2023  - Calendarul activităților 

Monitorul Oficial Partea I nr. 189 _ 2023.pdf

Ordin MECTS nr. 5553/2011 - Metodologie privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

1 Lex - ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 5553_2011 - Modificare 23 Decembrie 2014.pdf

Documente necesare dosar în vederea echivalării pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată

Echiv. SSD _2022-2023_cerere, fisa, declaratie,precizari.doc