TITULARIZARE 2024

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CNU 2024

LISTA CANDIDATILOR INSCRISI LA CNU 2024.pdf

LISTA CANDIDATILOR ANGAJATI PE VIABILITATEA POSTULUI CARE SUSTIN CNU2024

LISTA CANDIDATILOR ANGAJATI PE VIABILITATEA POSTULUI CARE SUSTIN CNU2024.pdf

ANUNȚ CNU 2024

ANUNȚ CNU 2024.pdf

GRAFICUL INSPECTIILOR LA CLASA SI A PROBELOR PRACTICE CNU 2024

GRAFICUL INSPECȚIILOR LA CLASĂ ȘI A PROBELOR PRACTICE CNU 2024.pdf

PUNCTAJE DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2024

PUNCTAJE DETASARE LA CERERE PRIN CONCURS SPECIFIC 2024 (1).pdf

SITUAȚIE DOSARE ÎNSCRIERE RESPINSE

SITUATIE DOSARE DE INSCRIERE RESPINSE .pdf

Concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024

1.Anunt inscriere la concursul national din data de 17 iulie 2024.pdf
2.Cerere de inscriere la concursul national din data de 17 iulie 2024.pdf
3.Cerere de detasare la cerere prin concurs specific (punctaj).pdf
4.Cerere pentru repartizarea in baza notelor de cel putin 7 (sapte) la concursurile nationale din ani.pdf
5.Cerere pentru repartizarea in baza notelor de cel putin 5 (cinci) la concursurile nationale din ani.pdf
6.Cerere continuitate art. 87.pdf
7.Calendarul concursului national din data de 17 iulie 2024.pdf
8.Extras din metodologie privind Organizarea concursului de titularizare si repartizarea candidatilor.pdf
9.Coperta dosar inscriere.pdf
10.Anunt adeverinta medicala.pdf
11.Declaratie pe propria raspundere.pdf
12.Cerere de echivalare a notei de la inspectiea pentru definitivat 2024.pdf
13.Anexa-5 Fise evaluare inspectii la clasa.pdf
14.Anexa-15 Calculul mediei de departajare.pdf
15.Anexe probe practice.pdf
16.Specializari care confera dreptul ocuparii posturilor din invatamantul special fara atestat in edu.pdf
17.Model fisa inscriere concursul din data de 12 iulie 2024.pdf
18.Solicitare repartizare si in alt judet in care nu sustin proba scrisa.pdf
19.Procedura depunere dosare online CNU 2024.pdf
20.Anunț cazier.certificatul.adeverinţa de integritate comportamentală CNU 2024.pdf
21.Consimțământ pentru cazier si certificat de integritate.pdf
22.Adeverinta statut post 2024 concurs CIM viabilitate post.pdf

Lista posturi vacante-rezervate la 29.04.2024

Lista posturi vacante-rezervate la 29.04.2024.pdf

Fișa-de-înscriere-la-concursurile-de-ocupare-a-posturilor-didactice-2024

Fișa-de-înscriere-la-concursurile-de-ocupare-a-posturilor-didactice-2024.pdf

Calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice_catedrelor declarate vacante_rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024

Calendarul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice_catedrelor declarate vacante_rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024.pdf

Anunț_Cazier judiciar_Adeverință de integritate

Anunț_Cazier judiciar_Adeverință de integritate.pdf

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice_catedrelor declarate vacanterezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 

Cerere de înscriere la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice_catedrelor declarate vacanterezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2024 .pdf