http://isjvalcea.ro

Bulevardul Nicolae Bălcescu Nr. 30, Râmnicu Vâlcea,

jud. Vâlcea, România

Tel: 0350431571 / 0753084270 Fax 0350431576

E-mail: isjvl@isjvl.ro isjvl@yahoo.com


Viziunea

Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea se constituie ca o organizație complexă și modernă, care își propune să dezvolte la nivelul județului un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv.

Misiunea

În contextul priorităților prevăzute în documentele strategice europene și a realizării obiectivelor sistemului de învățământ românesc, echipa Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea își propune să contribuie prin acțiunile sale la:

  • creșterea calității actului managerial la nivelul unităților școlare;

  • realizarea unui demers educațional de calitate pentru obținerea performanțelor școlare;

  • asigurarea egalității de șanse;

  • realizarea unor parteneriate eficiente cu impact asupra procesului educațional.


Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea îşi rezervă dreptul de a modifica şi completa informaţiile puse la dispoziţie pe www.isjvalcea.ro


TEL VERDE 0800816250